@carryboy
รถเฉพาะกิจ สำหรับ เรือนจำ และ ทัณฑสถาน เพื่อนำไปใช้ในภารกิจควบคุมผู้ต้องขัง ย้ายเรือนจำ
เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังไปโรงพยาบาล หรือไปศาล — ยกระดับมาตรฐานการขนย้ายผู้ต้องขังอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันการหลบหนี

FLEET...

TOYOTA  COMMUTER

รถตู้ดัดแปลงพิเศษ เพื่อภารกิจเฉพาะของกรมราชทัณฑ์
เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุม แก้ไขและ
บำบัดฟื้นฟูและปรับพฤตินิสัยของ ผู้ต้องขังอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม

รถปฏิบัติการเฉพาะกิจ
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

รถตู้ดัดแปลงและรถกระบะดัดแปลงพิเศษพร้อมอุปกรณ์
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ออกแบบและผลิตตามความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อความเหมาะสมการใช้งานจริง
รถตู้ปฏิบัติการเฉพาะกิจ กรมราชทัณฑ์
รถกระบะรูปแบบพิเศษ กรมราชทัณฑ์

ISUZU D-MAX

กรมราชทัณฑ์ ออกแบบและผลิตรถผู้ต้องขัง,ผู้ต้องสงสัยมากกว่า
100 คัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศ ตามสถานที่กักขังในสังกัด
จำนวน 188 แห่ง เพื่อรองรับผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน 211,406 คน
เรือนจำกลาง 32 แห่ง เรือนจำพิเศษ 28 แห่ง เรือนจำจังหวัด
49 แห่ง เรือนจำอำเภอ 27 แห่ง เรือนจำชั่วคราว 28 แห่ง
ทัณฑสถาน 23 แห่ง
หลังคาไฟเบอร์กลาสรูปแบบพิเศษ ติดตั้งลูกกรงรอบคัน
ใช้ปฏิบัติหน้าที่ สำหรับบรรทุกผู้ต้องขัง,ผู้ต้องสงสัย หรือ
ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไป ตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ตามกฎหมาย โดยดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยการ
ราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับปฏิบัติ
ภารกิจใน หน่วยงานกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม


FLEET CANOPY

กรมราชทัณฑ์
กระทรวงยุติธรรม

* แครี่บอย ฟลีท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** สีรถ, สีผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ ที่ปรากฎในเว็บ อาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากการแสดงผลของหน้าจออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือหน้าจอสมาร์ทดีไวซ์
*** รูปแบบและเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ได้จดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ผู้ลอกเลียนแบบจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
มาตรฐาน
TÜV เยอรมนี
ISO 14001
สิ่งแวดล้อม
ISO 9001
คุณภาพ
ติดตาม แครี่บอย
แครี่บอย ฟลีท เซลส์ — Carryboy Fleet
888 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  0-2360-7555    0-2360-7551    fleet@carryboy.com
LINE
สแกน QR Code
ID : @carryboy
https://lin.ee/nGytPeX
เวลาทำการ :
จันทร์ — เสาร์
เวลา 8:00 — 17:00 น.
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565-2566 แครี่บอย เว็บไซต์ดูดีที่สุดที่หน้าจอขนาด 1152 x 864 พิกเซล ด้วยบราวเซอร์ IE10+, ซาฟารี, กูเกิลโครม, แท็บเล็ต