@carryboy
แครี่บอย ฟลีท (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านตู้ขนส่งสินค้า และได้รับความไว้วางใจจาก
กรมอุทยานแห่งชาติ ให้ดำเนินการออกแบบและผลิตรถดัดแปลงแบบพิเศษ เพื่อใช้กับหน่วยงาน
เราพร้อมผลิต 1-1,000 คัน พร้อมให้คำปรึกษา ตู้บรรทุก ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
กรมอุทยานแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
สงวนและอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และมีหน้าที่
รับผิดชอบในการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS) ในพื้นที่ห่างไกล รถแพทย์ฉุกเฉินจึงมี
ความสำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้
งานในหน่วยงาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้
ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ
เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่อง
เที่ยว อีกทั้งใช้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่างๆ ในพื้นที่อีกด้วย
* แครี่บอย ฟลีท (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** สีรถ, สีผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ ที่ปรากฎในเว็บ อาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากการแสดงผลของหน้าจออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือหน้าจอสมาร์ทดีไวซ์
*** รูปแบบและเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ได้จดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ผู้ลอกเลียนแบบจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
มาตรฐาน
TÜV เยอรมนี
ISO 14001
สิ่งแวดล้อม
ISO 9001
คุณภาพ
ติดตาม แครี่บอย
แครี่บอย ฟลีท เซลส์ — Carryboy Fleet
888 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  0-2360-7555    0-2360-7551    fleet@carryboy.com
Line ID : @carryboy  เวลาทำการ : จันทร์ — เสาร์ เวลา 8:00 — 17:00 น.
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564-2565 แครี่บอย เว็บไซต์ดูดีที่สุดที่หน้าจอขนาด 1152 x 864 พิกเซล ด้วยบราวเซอร์ IE10+, ซาฟารี, กูเกิลโครม, แท็บเล็ต